Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 60
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43955614: Anton Virág
43675093: Branislav Balačin
43020372: Branislav Grígel EL.servis
44626347: Daniel Lukáč
37759949: Daniel Sobol
43294600: Dušan Lukačovič
40300234: Dušan Mravec
41806689: Eduard Koňarčík EKA
44368798: František Mikula
37408658: Igor Hakala
35389575: Ing. Ivan Pandula - CONCORDIA
17853702: Ing. Pavol Berešík
37408780: Ján Černák - podnikateľ, Kláštor p. Zn.
31083188: Ján Jánošík FRANPEKO
43702961: Ján Lettrich
37762443: Ján Nahalka
37139720: Ján Valko
43241522: Jana Herčútová
44147147: Jaroslav Kramár
41526058: Jaroslav Matúš